F O L K L O R N I    A N S A M B L    " L A D A "

                                                                          
      
        
                                                                  Folklor je:


                                    -kada čuvaš svoju i poštuješ tuđu tradiciju


             -kada igraš, pevaš i sviraš za svoje i tuđe zadovoljstvo i raspoloženje


           -kada druge nacije upoznaješ sa svojom kulturom a sebe sa njihovom
                                             i stvaraš mostove prijateljstava


             -kada ti je zdrav način života imperativ a druge pozivaš da te slede


                                                -kada voliš i budeš voljen                                         Folklor je Folklorni ansambl "LADA"

 

Powered by WebExpress